Mentorystė ir geroji patirtis ugdymo procese

Mentorystė ir geroji patirtis ugdymo procese Gedimino miesto darželyje – tai raktas į sėkmingą vaiko ugdymo procesą, galimybė kiekvienam mokiniui atskleisti savo talentus ir gebėjimus. Unikali mentorystės programa sukurta mokykloje dirbančių pedagogų, kurių siekis – palaikyti ir skatinti kiekvieno mokinio asmeninį tobulėjimą ir augimą, ugdyti individualius gebėjimus, atsakomybę ir stiprybes, parenkant įvairias ugdymo formas ir metodus.

Mentorystė mūsų darželyje – tai santykis, kuris užsimezga tarp vaiko ir mentoriaus. Gerosios patirties ugdymo specialistas spontaniškose ugdymo situacijose padeda mokiniams veikti ir mąstyti taip, kad atsiskleistų jo asmenybės unikalumas, kompetencijos ir gebėjimai. Patirtis rodo, jog kiekvienas mokinys siekia asmeninės pažangos ir sėkmės, todėl labai svarbu atpažinti, kurioje srityje jis jaučiasi stiprus, laiku pamatuoti unikalius gebėjimus, numatyti tikslus ir priemones, kaip tų tikslų bus siekiama.

Gedimino miesto darželio mentorystės programa padės mokiniams įvardyti savo siekius, atsirinkti, kas jį domina, atskleis kiekvieno vaiko talentus ir stiprybes.

Daugiau >>

Anglų kalbos ugdymas imersijos metodu

Anglų kalbos ugdymas pradedamas ankstyvajame amžiuje jau nuo 3 metų. Mokymas vyksta imersijos būdu – vienu iš natūraliausių užsienio kalbos mokymo metodų, kai visos veiklos ir bendravimas vyksta tik anglų kalba. Anglų kalbos veiklas veda anglakalbė mokytoja iš Didžiosios Britanijos.

Reggio Emilia ugdymo filosofijos idėjos

Remiantis šia ugdymo metodika, mūsų darželyje plėtojamos vaiko ekspresijos, komunikavimo, pažinimo, etikos, logikos, simbolių, metaforinės, vaizdinių „kalbos“. Ugdomi vaiko intelektiniai gebėjimai, kūrybiškumas. Vaikai skatinami tyrinėti gamtą, išreikšti save ir savo pastebėjimus pačiais įvairiausiais išraiškos būdais (judesio, piešimo, skulptūros, šešėlių teatro, koliažo).

Pagrindiniai Reggio Emilia programos principai:

  • Dėmesio centre – vaikas
  • Akcentuojama vaiko teisė ir pasirinkimo laisvė, tačiau susijusi ir su atsakomybės jausmu
  • Mokykla ir mokytojas – tarpininkai tarp vaiko ir šeimos, šeimos ir bendruomenės
  • Svarbus yra kiekvieno vaiko patirties kaupimas – vaiko veiklos dokumentavimas
  • Ypatingas kūrybiškumo skatinimas
Daugiau >

Unikali socialinio ir emocinio intelekto ugdymo programa Kimočis

(Kimochi – japonų k. „jausmas“). Kimoči ugdymo programa skatina pasitikėjimą savimi, pozityvų elgesį, lavina bendravimo įgūdžius. Linksmos, įtraukiančios veiklos moko vaiką spręsti įvairias socialines – emocines situacijas.

Emocinis intelektas – tai gebėjimas suprasti ir atpažinti savo ir kitų emocijas bei efektyviai jas valdyti. Kai vaikas įgyja gebėjimą suprasti savo nuotaikas, jis išmoksta išsakyti nerimą, konstruktyviai ir be agresijos spręsti konfliktus, priimti atsakingus sprendimus ir kurti tvirtus santykius. Socialinio – emocinio ugdymo užsiėmimai organizuojami kiekvienoje amžiaus grupėje. Būtina sąlyga socialiniam – emociniam ugdymui yra visus įtraukiantis ugdymas. Remianti šia ugdymo programa, kiekvienas vaikas gali išmokti būti pagarbus, atsakingas, atjaučiantis ir drąsus.

Pagrindiniai emocinio intelekto ugdymo programos Kimočis principai:

  1. Gebėjimas suprasti ir atpažinti savo ir kitų emocijas bei mokymasis jas valdyti;
  2. Emocijų vizualizavimas žaislų pagalba. Kimočiai – skirtingus charakterius turinčios žaislai: besikeičiančios nuotaikos Debesėlis, nedrąsus Vikšrelis, valdinga Katė, nuolat nerimaujanti Balandė Meilė, išdykusi Lipšniakojė.
  3. Kimočiai padeda taikyti esmines emocinio ugdymo nuostatas: pastebėti ir įvardinti vaiko jausmus, išnaudoti emociją galimybei tapti artimesniems, empatiškai klausytis ir pagrįsti kilusią emociją, padėti vaikui įvardinti jausmus, nubrėžti ribas, susikurti taisykles ir spręsti problemas.
  4. Kimočiai – tiltas tarp suaugusiųjų ir vaikų; tarpininkai, kurie padeda vaikams išreikšti save, užbėgant už akių nemaloniai emocinei situacijai.
  5. Tai smagios, įtraukiančios ir inovatyvios veiklos, ugdančios vaiko emocinį intelektą.

Daugiau >

Privatus darželis Vilniuje
Kviečiame prisijungti!

 Privatus darželis - Gedimino miesto darželis - skirtas vaikams, kuriems patinka tyrinėti, atrasti ir sužinoti, klausti ir kartu ieškoti atsakymų. Debesų stebėjimas, smėlio pyragų kepimas, augalų tyrinėjimas ar paukščių balsų klausymas – taip mes atveriame mažųjų pasaulį. Dalykininkų veiklose tiesiame tiltą tarp vaiko ir suaugusiojo. Mūsų darželyje pasaulis vaikams, tai tyrinėjimų laukas, kuriame viskas įmanoma.

Gedimino miesto darželis - tai privatus darželis Vilniaus centre, kuris  glaudžiai bendradarbiauja su Gedimino miesto mokyka. Mažieji Gediminaičiai jau darželyje dalyvauja bendrose veiklose ir tradiciniuose renginiuose. Vaikai pažįsta mokyklos mokytojus ir vyresniuosius draugus. Mažieji turi galimybę naudotis mokyklos laboratorijos įranga organizuojant Regio Emilia veiklas ir gamtamokslinius tyrinėjimus. 

Smalsūs, kūrybiški, draugiški, laimingi vaikai, pagarbūs vieni kitiems, mylintys savo šalį, daug žinantys ir pasiruošę būti mokiniais –  tokia mūsų Gedimino miesto darželio misija.

 

Dienotvarkė

 

7.30–8.30 Pasiruošimas dienai
8.30–9.00 Pusryčiai
9.00–9.30 Ryto ratas
9.30–9.45 Užkandžiai
9.50–11.00 Ugdomoji veikla (trys skirtingos veiklos)
11.00–12.00 Žaidimai ir tiriamoji veikla lauke
12.0013.00 Pietūs
13.00–15.00 Poilsio laikas
15.00–15.45 Pasirenkamieji būreliai
15.4516.10 Pavakariai
16.10–18.00 Dienos refleksija ir laikas lauke

 

Veiklos


Ryto ratas

Akademinė ugdomoji veikla

Anglų kalbos veiklos (2 kartus per savaitę)

Mokytojų dalykininkų veiklos:

Sportas 

Šokiai

Muzika

Dailė

Teatras 

Pasirenkamieji būreliai vykstantys nuo 15 val. (neįskaičiuoti į ugdymo mokestį): karate, robotika, baletas.

Ugdomosios veiklos


Ryto rato metu ugdomi pažintiniai, akademiniai, socialiniai gebėjimai ir svarbiausios XXI a. kompetencijos:

Socialinė

Sveikatos saugojimo

Komunikacinė

Pažinimo

Meninė raiška

Darželio ugdymo programa sukurta remiantis Reggio Emilia metodika, atsižvelginat į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ikimokyklinio ugdymo rekomendacijas. 

REGISTRACIJA Į

LAUKIAME SMALSIŲ VAIKŲ NUO 2 METŲ   Susitikime gyvai Registracija

LAUKIAME SMALSIŲ VAIKŲ NUO 2 METŲ

  SUSITIKIME GYVAI: Gervėčių g. 4

Registracija