Mentorystė ir geroji patirtis ugdymo procese

Mentorystė ir geroji patirtis ugdymo procese Gedimino miesto darželyje – tai raktas į sėkmingą vaiko ugdymo procesą, galimybė kiekvienam mokiniui atskleisti savo talentus ir gebėjimus. Unikali mentorystės programa sukurta mokykloje dirbančių pedagogų, kurių siekis – palaikyti ir skatinti kiekvieno mokinio asmeninį tobulėjimą ir augimą, ugdyti individualius gebėjimus, atsakomybę ir stiprybes, parenkant įvairias ugdymo formas ir metodus.

Mentorystė mūsų darželyje – tai santykis, kuris užsimezga tarp vaiko ir mentoriaus. Gerosios patirties ugdymo specialistas spontaniškose ugdymo situacijose padeda mokiniams veikti ir mąstyti taip, kad atsiskleistų jo asmenybės unikalumas, kompetencijos ir gebėjimai. Patirtis rodo, jog kiekvienas mokinys siekia asmeninės pažangos ir sėkmės, todėl labai svarbu atpažinti, kurioje srityje jis jaučiasi stiprus, laiku pamatuoti unikalius gebėjimus, numatyti tikslus ir priemones, kaip tų tikslų bus siekiama.

Gedimino miesto darželio mentorystės programa padės mokiniams įvardyti savo siekius, atsirinkti, kas jį domina, atskleis kiekvieno vaiko talentus ir stiprybes.

Daugiau >>

Anglų kalbos ugdymas imersijos metodu

Anglų kalbos ugdymas pradedamas ankstyvajame amžiuje jau nuo 3 metų. Mokymas vyksta imersijos būdu – vienu iš natūraliausių užsienio kalbos mokymo metodų, kai visos veiklos ir bendravimas vyksta tik anglų kalba. Anglų kalbos veiklas veda anglakalbė mokytoja iš Didžiosios Britanijos.

Reggio Emilia ugdymo filosofijos idėjos

Remiantis šia ugdymo metodika, mūsų darželyje plėtojamos vaiko ekspresijos, komunikavimo, pažinimo, etikos, logikos, simbolių, metaforinės, vaizdinių „kalbos“. Ugdomi vaiko intelektiniai gebėjimai, kūrybiškumas. Vaikai skatinami tyrinėti gamtą, išreikšti save ir savo pastebėjimus pačiais įvairiausiais išraiškos būdais (judesio, piešimo, skulptūros, šešėlių teatro, koliažo).

Pagrindiniai Reggio Emilia programos principai:

  • Dėmesio centre – vaikas
  • Akcentuojama vaiko teisė ir pasirinkimo laisvė, tačiau susijusi ir su atsakomybės jausmu
  • Mokykla ir mokytojas – tarpininkai tarp vaiko ir šeimos, šeimos ir bendruomenės
  • Svarbus yra kiekvieno vaiko patirties kaupimas – vaiko veiklos dokumentavimas
  • Ypatingas kūrybiškumo skatinimas
Daugiau >

Unikali socialinio ir emocinio intelekto ugdymo programa Kimočis

(Kimochi – japonų k. „jausmas“). Kimoči ugdymo programa skatina pasitikėjimą savimi, pozityvų elgesį, lavina bendravimo įgūdžius. Linksmos, įtraukiančios veiklos moko vaiką spręsti įvairias socialines – emocines situacijas.

Emocinis intelektas – tai gebėjimas suprasti ir atpažinti savo ir kitų emocijas bei efektyviai jas valdyti. Kai vaikas įgyja gebėjimą suprasti savo nuotaikas, jis išmoksta išsakyti nerimą, konstruktyviai ir be agresijos spręsti konfliktus, priimti atsakingus sprendimus ir kurti tvirtus santykius. Socialinio – emocinio ugdymo užsiėmimai organizuojami kiekvienoje amžiaus grupėje. Būtina sąlyga socialiniam – emociniam ugdymui yra visus įtraukiantis ugdymas. Remianti šia ugdymo programa, kiekvienas vaikas gali išmokti būti pagarbus, atsakingas, atjaučiantis ir drąsus.

Pagrindiniai emocinio intelekto ugdymo programos Kimočis principai:

  1. Gebėjimas suprasti ir atpažinti savo ir kitų emocijas bei mokymasis jas valdyti;
  2. Emocijų vizualizavimas žaislų pagalba. Kimočiai – skirtingus charakterius turinčios žaislai: besikeičiančios nuotaikos Debesėlis, nedrąsus Vikšrelis, valdinga Katė, nuolat nerimaujanti Balandė Meilė, išdykusi Lipšniakojė.
  3. Kimočiai padeda taikyti esmines emocinio ugdymo nuostatas: pastebėti ir įvardinti vaiko jausmus, išnaudoti emociją galimybei tapti artimesniems, empatiškai klausytis ir pagrįsti kilusią emociją, padėti vaikui įvardinti jausmus, nubrėžti ribas, susikurti taisykles ir spręsti problemas.
  4. Kimočiai – tiltas tarp suaugusiųjų ir vaikų; tarpininkai, kurie padeda vaikams išreikšti save, užbėgant už akių nemaloniai emocinei situacijai.
  5. Tai smagios, įtraukiančios ir inovatyvios veiklos, ugdančios vaiko emocinį intelektą.

Daugiau >

PRIVATUS VAIKŲ DARŽELIS VILNIUJE

KVIEČIAME PRISIJUNGTI!

Gedimino miesto darželis – tai privatus darželis Vilniuje, suteiksiantis vaikams saugią ir motyvuojančią aplinką augti bei tobulėti. Čia mažyliai yra skatinami tyrinėti, klausti bei sužinoti naujų dalykų apie pasaulį, vykdant įvairias patyrimines veiklas. Gedimino miesto vaikų darželis yra idealus pasirinkimas smalsiems vaikams bei tėvams, kuriems svarbu savo mažyliams suteikti kokybišką ugdymą bei gerą priežiūrą.


Gedimino miesto privataus darželio misija

Gedimino miesto privačiame darželyje dirba kompetentingi, savo darbą mylintys mokytojai, nuolat dalyvaujantys asmeninio ugdymo ir efektyvumo didinimo programose. Mūsų misija – užtikrinti visapusišką ugdymą, kurio metu būtų skiriamas dėmesys ne tik pažangiausiems mokymo modeliams, bet ir asmeninei vaiko raidai, artimo ryšio tarp vaiko ir suaugusiojo kūrimui. Siekiame, jog mažyliai, lankantys mūsų darželį, būtų smalsūs, kūrybiški bei puoselėtų tokias vertybes kaip pagarbą vienas kitam, atvirumą, bendradarbiavimą, pasitikėjimą ir empatiją. 
Taip pat Gedimino miesto privatus darželis bendradarbiauja ir su Gedimino miesto mokykla, yra vykdomos bendros veiklos bei renginiai, kuriuose dalyvauja tiek mažiausieji, tiek ir vyresni mokiniai. Tokiu būdu yra kuriama bendruomenė, leidžianti vaikams iš anksto susipažinti su mokyklos mokytojais bei joje besimokančiais vaikais, kas sumažina stresą tada, kuomet ateina laikas pereiti iš darželio į mokyklą. 


Ugdymo metodai, kuriuos naudoja Gedimino miesto vaikų darželis


Gedimino miesto privatus darželis vadovaujasi tam tikrais ugdymo metodais bei filosofijomis, kurių pagalba gali būti vykdomas visapusiškas ugdymas:
Reggio Emilia filosofija – patyriminės veiklos, kurių metu yra organizuojami grupiniai projektai bei natūralių objektų pažinimas bei tyrinėjimas. 
Patirtinis gamtamokslinis ugdymas – galimybė naudotis mokyklos laboratorijos įranga, atliekant įvairius tyrimus, aiškinantis gamtos paslaptis. 
„Kimochi“ programa – dėmesys skiriamas emociniam ugdymui, kurio metu vaikai atranda, suvokia bei geba įvardinti savo emocijas bei jų įvairovę. 
Ankstyvoji anglų kalbos integracija – organizuojamos įvairios veiklos anglų kalba, kurias veda anglakalbis mokytojas, taip natūraliai turtinant vaikų žodyną.


Gedimino miesto privatus darželis – kaina

 

 

 

 

Svarstant, kuris privatus vaikų darželis jums būtų tinkamiausias pasirinkimas, žinoma, jog didelę įtaką daro ir jo kaina. Kaip bebūtų, reikėtų turėti omenyje, kad tinkama, gera vaiko priežiūra ir visapusiškas, pilnavertis ugdymas yra neįkainojamas dalykas, darantis įtaką vaiko kaip asmenybės formavimuisi. Gedimino miesto darželio kaina susideda iš:

    • ugdomosios veiklos
    • vaikų priežiūros
    • priemonių suteikimo veikloms įgyvendinti
    • išvykų Vilniaus mieste išlaidų padengimo
Tad, jei Vilnius yra jūsų miestas, kuriame gyvenate, nieko nelaukite ir internetu užsiregistruokite asmeniniam susitikimui, kurio metu galėsite geriau susipažinti su darželio veikla. Lauksime Jūsų!

 

Ugdymo dienotvarkė

 

7.30 – 8.30 Pasirengimas dienai
8.30 – 8.45 Pusryčiai
9.00 – 9.30 Ryto ratas
9.30 – 9.50 Priešpiečiai
9.50 – 11.15 Ugdomosios veiklos
11.15 – 12.15 Žaidimai ir tiriamoji veikla lauke
12.30 – 13.15 Pietūs
13.00 – 15.00 Pasiruošimas ramybės metui. Ramybės metas
15.00 – 15.30 Tvarkymosi metas
15.30 – 16.00 Pavakariai
16.00 – 16.20 Dienos aptarimas
16.20 – 16.50 Laikas su knyga/Gamtamokslinis tyrinėjimas/Kūrybinės veiklos
16.50 – 18.30 Laikas lauke/Kūrybinės veiklos
*16.00 – 18.00 Pasirenkamieji būreliai (mokami)

Aikito, karatė, baletas, bricks4kidz, tenisas, baseinas.

Ugdomosios veiklos

 

Ryto ratas
Akademinė ugdomoji veikla
Tiriamoji veikla lauke
Išvykos
Edukacijos
Anglų kalbos veiklos (3 kartus per savaitę)
Informacinių ir komunikacinių technologijų taikymas
Sportas lauke
Šokis
Muzika

Papildomos ugdomosios veiklos

Gedimino miesto darželio ugdymo programa sukurta remiantis Reggio Emilia metodika, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ikimokyklinio ugdymo rekomendacijas.

Ugdomųjų veiklų metu puoselėjami vaikų pažintiniai, akademiniai, socialiniai gebėjimai ir svarbiausios XXI a. kompetencijos:

Socialinė
Sveikatos saugojimo
Komunikacinė
Pažinimo
Meninės raiškos
Technologinio raštingumo
Gamtamokslinio raštingumo
Bendradarbiavimo
Pilietiškumo

REGISTRACIJA Į

LAUKIAME SMALSIŲ VAIKŲ NUO 2 METŲ   Susitikime gyvai Registracija

LAUKIAME SMALSIŲ VAIKŲ NUO 2 METŲ

  SUSITIKIME GYVAI: Gervėčių g. 4

Registracija