Mentorystės įgyvendinimas remiantis Reggio Emilia filofijos idėjomis

Mentorystės įgyvendinimas remiantis Reggio Emilia filosofijos idėjomis:

Tai unikalus santykis, kuris užsimezga tarp vaiko ir mokytojo mentoriaus. Remiantis darželio veiklos planu bei ugdymo siekiamybėmis mentorius kelia tikslus fizinės, kognityvinės bei socialinės/emocinės vaiko raidos ugdymui.

Tikslai keliami atsižvelgiant į vaikų amžiaus grupės bei individualius jų gebėjimus. Pagrindinė mentoriaus užduotis – modeliuoti ir moderuoti užduotimis, padėti vaikams jas įgyvendinti bei veikti procese spontaniškai. Įgyvendinant veiklas ir užduotis, mentorius leidžia vaikui pačiam ieškoti sprendimo būdų, atrasti, tartis, planuoti. Tuo tarpu, mentorius stebi ir fiksuoja vaiko gebėjimus, žymisi komentarus, pastebėjimus, įžvalgas, veiklos progresą, ši gauta medžiaga – padeda nuolat peržiūrėti, keisti ir adaptuoti ugdomąsias veiklas ir jų tikslus.

Šio proceso tikslas – mentorystės procesą įgyvendinti remiantis Reggio Emilia filofijos idėjomis, palaikyti ir skatinti kiekvieno vaiko asmeninį tobulėjimą. Atliepti savivertės, atsakomybės augimą, ugdyti individualius vaiko gebėjimus, stiprybes, tobulintinas sritis, jas identifikuoti ir nukreipti vaiką į aukštesnių tikslų siekimą – pasirenkant skirtingas veiklų formas ir ugdymo metodus.