Mentorystės įgyvendinimas remiantis Reggio Emilia filofijos idėjomis

Mentorystės programa remiantis Reggio Emilia filosofijos idėjomis

Mentorystė Gedimino miesto darželyje -  tai santykis, kuris užsimezga individualiai tarp vaiko ir mokytojų, kurio pagalba vaikas ugdosi darželyje.

Mentorystės procesas įgyvendindamas remiantis Reggio Emilia filofijos idėjomis ir Gedimino miesto darželio veiklos planu. Grupių mokytojai formuoja tikslus, kurie skirti individualiai ugdyti ir atliepti vaiko fizinės, kognityvinės bei socialinės/emocinės raidos etapus, palaikyti ir skatinti kiekvieno vaiko asmeninį tobulėjimą. Mokytojai padeda atliepti savivertės, atsakomybės augimą, ugdyti vaiko gebėjimus, stiprybes, tobulintinas sritis, jas identifikuoti ir nukreipti vaiką į aukštesnių tikslų siekimą – pasirenkant skirtingas veiklų formas ir ugdymo metodus.

Mentorystės programos tikslai

Mentorystės programos tikslai vaikams keliami atsižvelgiant į vaikų amžiaus grupės bei kiekvieno vaiko individualius gebėjimus. Įgyvendinant iš anksto numatytas veiklas ir užduotis, mokytojas leidžia vaikui pačiam spontaniškai ieškoti sprendimo būdų, atrasti, tartis, planuoti. Tuo tarpu, mokytojas stebi ir fiksuoja vaiko gebėjimus, žymisi komentarus, pastebėjimus, įžvalgas, veiklos progresą. Visa tai padeda nuolat peržiūrėti, keisti ir adaptuoti ugdomąsias veiklas ir jų tikslus.