Reggio Emilia ugdymo filosofijos idėjos

Reggio Emilia ugdymo filosofijos idėjos

Remiantis šios ugdymo metodikos filosofijos idėjomis, mūsų darželyje plėtojamos vaiko ekspresijos, komunikavimo, pažinimo, etikos, logijos, simbolių metaforinės ir vaizdinių "kalbos". Lavinami ir ugdomi vaiko intelelektiniai gebėjimai, kūrybiškumas. Vaikai yra skatinami nuolat tyrinėti gamtą, išreikšti save ir savo pastebėjimus įvairiausiais išraiškos būdais - judesiu, piešimu, skulptūromis, šešėlių teatru, koliažu.

Pagrindiniai Reggio Emilia veiklos principai:

  • Dėmesio centre – vaikas;
  • Darželis ir pedagogai – tarpininkai tarp vaiko ir šeimos, šeimos ir bendruomenės;
  • Svarbus yra kiekvieno vaiko patirties kaupimas – veiklos ir pasiekimų dokumentacija;
  • Dėmesys skiriamas kūrybiškumo ugdymui ir lavinimui.