Anglų kalbos ugdymas imersijos metodu

Anglų kalbos ugdymas imersijos metodu

Užsienio kalbų mokėjimas yra priemonė atrasti ir dar geriau pažinti pasaulį. Anglų kalbos ugdymas Gedimino miesto darželyje pradedamas ankstyvajame amžiuje – jau nuo 3 metų. Tokio amžiaus vaikai yra itin imlūs naujų kalbų mokymuisi.

Mokymas vyksta imersijos būdu – vienu iš natūraliausių užsienio kalbos mokymo metodų, kai visos veiklos ir bendravimas vyksta tik anglų kalba.

Mokantis šiuo būdu, vaikams natūraliai sužadinamas smalsumas, nes mokytis naujos kalbos jie gali tiesiog darydami įprastas dienos užduotis, žaisdami žaidimus, dainuodami daineles ir atlikdami kitus jiems priimtinus užsiėmimus. Mokymasis imersijos metodu yra pripažintas kaip vienas efektyviausių būdų išmokti naują kalbą.

Anglų kalbos veiklas veda anglakalbė mokytoja.