Gedimino miesto privataus darželio misija

Gedimino miesto privataus darželio misija

Mūsų darželyje dirba profesionalūs, savo srities mokytojai ir mokytojai dalykininkai. Mūsų misija - užtikrinti visapusišką vaikų ugdymą(-si), kurio metu dėmesys skiriamas ne tik pažangiausiems ugdymo metodams, bet ir asmeninei vaiko raidai, artimo ryšio kūrimui. Ugdymo procesą ir veiklas kuriame taip, kad vaikai turėtų terpę veikti smalsiai, kūrybiškai ir puoselėtų tokias vertybes kaip: pagarba vienas kitam, atvirumas, bendradarbiavimas, pasitikėjimas ir empatija.

Gedimino miesto darželis ir Gedimino miesto mokykla bendradarbiauja ir vykdo bendras veiklas bei renginius, kuriuose dalyvauja mažiausieji su vyriausiais mokiniais. Tokiu būdu kuriama bendruomė, leidžianti vaikams iš anksto susipažinti su mokyklos mokytojais bei joje besimokančiais vaikais. Ši praktika užtikrina sklandžią vaikų adaptaciją pereinant iš darželio į mokyklą.