Informacija tėveliams - Darželis

 • Ugdymo dienotvarkė
  • 7.30 – 8.30 Pasirengimas dienai
  • 8.30 – 8.45 Pusryčiai
  • 9.00 – 9.30 Ryto ratas
  • 9.30 – 9.50 Priešpiečiai
  • 9.50 – 11.15 Ugdomosios veiklos
  • 11.15 – 12.15 Žaidimai ir tiriamoji veikla lauke
  • 12.30 – 13.15 Pietūs
  • 13.00 – 15.00 Pasiruošimas ramybės metui. Ramybės metas
  • 15.00 – 15.30 Pavakariai
  • 15.30 – 16.00 Dienos aptarimas
  • 16.00 – 16.20 Laikas su knyga/ Gamtamokslinis tyrinėjimas/Kūrybinės veiklos
  • 16.20 – 16.50 Laikas lauke/ Kūrybinės veiklos
  • 16.50 – 18.30 Pasirenkamieji būreliai (mokami)  Baletas, keramika, baseinas, gimnastika, tenisas.
 • Ugdomosios veiklos
  • Ryto ratas
  • Akademinė ugdomoji veikla
  • Tiriamoji veikla lauke
  • Išvykos
  • Edukacijos
  • Anglų kalbos veiklos (3 kartus per savaitę)
  • Informacinių ir komunikacinių technologijų taikymas
  • Sportas lauke
  • Šokis
  • Muzika
 • Papildomos ugdomosios veiklos
  • Gedimino miesto darželio ugdymo programa sukurta remiantis Reggio Emilia metodika, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ikimokyklinio ugdymo rekomendacijas.
  • Ugdomųjų veiklų metu puoselėjami vaikų pažintiniai, akademiniai, socialiniai gebėjimai ir svarbiausios XXI a. kompetencijos:
   1. Socialinė
   2. Sveikatos saugojimo
   3. Komunikacinė
   4. Pažinimo
   5. Meninės raiškos
   6. Technologinio raštingumo
   7. Gamtamokslinio raštingumo
   8. Bendradarbiavimo
   9. Pilietiškumo