Būtent darželis yra vieta, kurioje vaikai išmoksta bendrauti ir bendradarbiauti, susikaupti užduočių atlikimui, pažįsta aplinką, daro pirmuosius atradimus, ir, žinoma, pasiruošia kelionei į mokyklą. Su sąlyga, kad tame darželyje vaikui yra gera ir įdomu. Gedimino miesto darželio vadovė Ana Pečiulienė ir Ikimokyklinio ugdymo vadovė Daiva Gerdzevičienė pasakoja, kodėl svarbu, kad darželyje dirbtų ne tik profesionalūs, darbą ir vaikus mylintys specialistai, bet ir būtų sukurta tinkama aplinka.

Tinkama aplinka – viena priežasčių, kodėl šį rugpjūtį Gedimino miesto darželis persikėlė į naujas patalpas Pavilnių regioninio parko apsuptyje.

„Iki tol darželis ir Gedimino miesto mokykla buvo įsikūrę vienose patalpose, tačiau augant mokyklai ir darželiui, pajutome, kad mums reikia naujų namų. Dabar džiaugiamės unikaliomis erdvėmis mažiesiems ugdyti – ne tik pastato viduje bei erdviame kieme – vaikai žaisti ir tyrinėti pasaulį kasdien išsiruošia į regioninį parką“, – sako A. Pečiulienė.

Tinkama aplinka – trečias mokytojas

Gedimino miesto darželio Ikimokyklinio ugdymo vadovė Daiva Gerdzevičienė sako, kad ugdant mažylius čia vadovaujamasi Reggio Emilia ugdymo filosofija, kurios esminiai principai yra per žaidimą skatinti vaikų bendravimą ir bendradarbiavimą, ypatingą reikšmę teikiant aplinkai: „Darželio aplinka vaidina pagrindinį vaidmenį mūsų ikimokyklinio ugdymo programoje, kuri remiasi Reggio Emilia ugdymo filosofija. Aplinka dažnai vadinama „trečiuoju mokytoju“, nes būtent tinkama aplinka suteikia vaikams galimybes tyrinėti pasaulį pasitelkiant savo pomėgius, atvirai bendradarbiauti su kitais vaikais ir mokytis iš patirties grupėje bei už jos ribų.“

Pasak jos, visos Reggio Emilia grupės yra įrengtos labai jaukiai ir estetiškai, sukuriant namų atmosferą: „Kiekvienoje grupėje apgalvotai naudojamos medžiagos, skatinančios kūrybiškumą, apgalvotą išteklių vartojimą, problemų sprendimą, eksperimentavimą, tyrinėjimą ir atvirą žaidimą.“

Būtent todėl šio darželio grupėse galima rasti ir muzikos instrumentų, ir kriauklių, šakelių, samanų ar sliekų – mokytojai patys renkasi kokiomis priemonėmis sudominti vaikus ir skatinti jų žingeidumą.

Mokymasis kaip žaidimas

Gedimino miesto darželis ypatingas ir tuo, kad čia daug dėmesio skiriama gamtamoksliniam ugdymui. „Tyrimai rodo, kad iki 7 metų amžiaus dauguma vaikų turi susiformavusį teigiamą arba neigiamą požiūrį į gamtos mokslų ugdymą, kuris išlieka visą gyvenimą, todėl labai svarbu nuo ankstyvo amžiaus juos supažindinti su gamtos mokslų disciplinomis ir jomis sudominti“, –  aiškina darželio vadovė.

Persikėlus į naujas patalpas, šalia kurių yra įsikūręs Pavilnių regioninis parkas, mokytojai su vaikais dažnai leidžiasi į tyrinėjimo keliones jame.

Pasak A. Pečiulienės, anglų kalbos Gedimino miesto daržlyje mokyti pradedama taip pat nuo ankstyvo amžiaus – 3 metų: „Tokio amžiaus vaikai yra itin imlūs naujų kalbų mokymuisi. Mes darželinukus anglų kalbos mokome imersijos būdu – tai vienas iš natūraliausių ir efektyviausių užsienio kalbos mokymo metodų, kai visos veiklos ir bendravimas vyksta tik ta kalba, kurios mokoma. Vaikai tiesiog atlieka įprastas dienos užduotis, žaidžia žaidimus, dainuoja daineles kartu su anglakalbe mokytoja.“

Geras žmogus ugdo gerą žmogų

„Priimdami į darbą mokytojus vadovaujamės būtent šiuo principu. Mums svarbiausia asmeninės žmogaus savybės“, –  sako A. Pečiulienė.

Pasak jos, kadangi šiame darželyje yra labai svarbu ugdyti vaikų emocines kompetencijas, socialinius įgūdžius, skatinti pažinti supantį pasaulį, labai daug investuojama ir į pedagogų kvalifikacijos kėlimą. „Labai skatiname mokytojus nuolat kelti savo kompetencijas, investuojame į jų mokymąsi – jie nuolat dalyvauja įvairiose asmeninio ugdymo programose. O kasdieniniame darbe jie gali semtis įkvėpimo ir iš bendruomenės, ir iš aplinkos“, –  teigia pašnekovė.

Kadangi dauguma darželinukų mokslus tęsia Gedimino miesto mokykloje, darželis ir mokykla glaudžiai bendradarbiauja integruotų savaičių metu, taip pat čia yra sukurtas ugdymo proceso vientisumas. Mokyklos mokytojai dalinasi su kolegomis, ko reikia mokyklai, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad vaikai būtų pasiruošę sėkmingai tęsti mokslus mokykloje.

„Į mokyklą išleidome jau tris laidas“, –  sako A. Pečiulienė. Ir džiaugiasi, kad darželio auklėtiniams mokykloje sekasi gerai: „Mes per žaidimus ugdome vaikų kompetencijas, kurios bus reikalingos mokykloje: skatiname juos pažinti pasaulį, skaityti knygas, ugdyti emocinį intelektą. Per žaidimus čia vaikai mokomi ir muzikos, šokių, teatro, anglų kalbos – šiuos užsiėmimus veda kvalifikuoti savo srities profesionalai. Pažinti skaičius ir skaičiuoti vaikai mokomi pasitelkiant matematinio skaičiavimo metodiką Numicon, kuri padeda suprasti skaičius ir aritmetinius veiksmus per multisensorinius pojūčius.

Darželyje įgyvendinama unikali mentorystės programa, kurios dėka stebima kiekvieno vaiko pažanga: „Mentorystės procesas įgyvendindamas taip pat remiantis Reggio Emilia filosofijos idėjomis ir Gedimino miesto darželio veiklos planu. Grupių mokytojai formuoja tikslus, kurie skirti individualiai ugdyti ir atliepti vaiko fizinės, kognityvinės bei socialinės/emocinės raidos etapus, palaikyti ir skatinti kiekvieno vaiko asmeninį tobulėjimą.“

Pašnekovė pateikia ir pavyzdį, kaip tai atrodo kasdienybėje: „Pavyzdžiui, iškeliamas mėnesio tikslas mokytis bendradarbiauti klasėje. Pedagogai organizuoja veiklas taip, kad vaikams tektų kuo daugiau dirbti porose, grupėse. Viso proceso metu mokytojai stebi ir fiksuoja, kaip vaikui sekasi, kur yra jo stiprybės ir tobulintos sritys.“

Mėnesio pabaigoje mokytojas suformuoja mentorystės komentarą, t. y. pateikia savo pastebėjimus ir rekomendacijas bei jomis pasidalina su vaiko šeima.

Kas tie kimočiai?

A. Pečiulienė sako, kad itin svarbu jau darželyje išugdyti vaikų pasitikėjimą savimi, pozityvų elgesį, išlavinti bendravimo įgūdžius.

„Kiekvienas vaikas gali išmokti būti pagarbus, atsakingas, atjaučiantis ir drąsus. Šių tikslų siekiame remdamiesi Kimoči ugdymo programa. Kimočiai – tai skirtingų charakterių žaislai: besikeičiančios nuotaikos Debesėlis, nedrąsus Vikšrelis, valdinga Katė, nuolat nerimaujanti Balandė Meilė, išdykusi Lipšniakojė. Būtent jie padeda vaikams įvardinti  savo jausmus bei jų priežastis, empatiškai klausytis kitų, brėžti ribas, susikurti taisykles ir spręsti problemas“, –   pasakoja darželio vadovė ir priduria, kad kimočiai labai dažnai būna savotiški tarpininkai tarp suaugusiųjų ir vaikų, kurie padeda vaikams išreikšti save, užbėgant už akių nemaloniai emocinei situacijai.

Sveikame kūne – sveika siela

A. Pečiulienė pasakoja, kad nemažiau svarbi veikla darželyje – tai fizinio aktyvumo skatinimas: „Stengiamės vaikams nuo mažų dienų įdiegti judėjimo džiaugsmą, kad fizinis aktyvumas jiems taptų neatskiriama dienos dalimi. Todėl vaikai sportuoja, dalyvauja meniniuose šokio užsiėmimuose.“

Anot pašnekovės, ypatingas dėmesys darželyje skiriamas ir sveikai vaikų mitybai. „Vaikai kasdien gali pasitrinti mėgstamus vaisius ar daržoves“, –  sako ji.

Atviri pasauliui

A. Pečiulienė džiaugiasi, kad jos vadovaujamas darželis bendradarbiauja su partneriais iš užsienio, kurie taip pat taiko Reggio Emilia ugdymo metodus: „Ką tik pasirašėme partnerystės sutartį su viena Kanados ugdymo įstaiga. Nusprendėme visus metus dalintis virtualia informacija apie Lietuvos ir Kanados gamtą, tradicijas, dainas, siųsti vieni kitiems pačių paruoštas dovanėles ir atvirukus“.

Jos teigimu, Gedimino miesto darželis taip pat bendradarbiauja su viena Graikijos mokykla ir darželiu. „Šiuo projektu bus įgyvendinama naujų mokslo metų tema „ETNO vaikams“. Vaikai iš Lietuvos ir Graikijos pažins vieni kitų folklorą, tautosaką, amatus, aprangos autentiškumą. Tarptautiniai projektai taip pat suteikia galimybę ugdyti vaikų anglų kalbos gebėjimus, pratinti juos prie šios kalbos skambesio gyvenimiškose situacijose“, –  daugybę veiklų ir įspūdžių mažiesiems žada A. Pečiulienė.