Unikali socialinio ir emocinio intelekto ugdymo programa Kimočis

Unikali socialinio ir emocinio intelekto ugdymo programa Kimočis

(Kimochi – japonų k. „jausmas“). Kimoči ugdymo programa skatina pasitikėjimą savimi, pozityvų elgesį, lavina bendravimo įgūdžius. Linksmos, įtraukiančios veiklos moko vaiką spręsti įvairias socialines – emocines situacijas.
Emocinis intelektas – tai gebėjimas suprasti ir atpažinti savo ir kitų emocijas bei efektyviai jas valdyti. Kai vaikas įgyja gebėjimą suprasti savo nuotaikas, jis išmoksta išsakyti nerimą, konstruktyviai ir be agresijos spręsti konfliktus, priimti atsakingus sprendimus ir kurti tvirtus santykius. Socialinio – emocinio ugdymo užsiėmimai organizuojami kiekvienoje amžiaus grupėje. Būtina sąlyga socialiniam – emociniam ugdymui yra visus įtraukiantis ugdymas. Remianti šia ugdymo programa, kiekvienas vaikas gali išmokti būti pagarbus, atsakingas, atjaučiantis ir drąsus.

Pagrindiniai emocinio intelekto ugdymo programos Kimočis principai:

Gebėjimas suprasti ir atpažinti savo ir kitų emocijas bei mokymasis jas valdyti;
Emocijų vizualizavimas žaislų pagalba. Kimočiai – skirtingus charakterius turinčios žaislai: besikeičiančios nuotaikos Debesėlis, nedrąsus Vikšrelis, valdinga Katė, nuolat nerimaujanti Balandė Meilė, išdykusi Lipšniakojė.
Kimočiai padeda taikyti esmines emocinio ugdymo nuostatas: pastebėti ir įvardinti vaiko jausmus, išnaudoti emociją galimybei tapti artimesniems, empatiškai klausytis ir pagrįsti kilusią emociją, padėti vaikui įvardinti jausmus, nubrėžti ribas, susikurti taisykles ir spręsti problemas.
Kimočiai – tiltas tarp suaugusiųjų ir vaikų; tarpininkai, kurie padeda vaikams išreikšti save, užbėgant už akių nemaloniai emocinei situacijai.
Tai smagios, įtraukiančios ir inovatyvios veiklos, ugdančios vaiko emocinį intelektą.