Darželis

 • Ugdymo dienotvarkė
  • 7.30–8.30 Pasiruošimas dienai
  • 8.30–9.00 Pusryčiai
  • 9.00–9.30 Ryto ratas
  • 9.30–9.45 Užkandžiai
  • 9.50–11.00 Ugdomoji veikla (trys skirtingos veiklos)
  • 11.00–12.00 Žaidimai ir tiriamoji veikla lauke
  • 12.00–13.00 Pietūs
  • 13.00–15.00 Poilsio laikas
  • 15.00–15.45 Pasirenkamieji būreliai
  • 15.45–16.10 Pavakariai
  • 16.10–18.00 Dienos refleksija ir laikas lauke
 • Ugdomosios veiklos
  • Ryto ratas
  • Akademinė ugdomoji veikla
  • Anglų kalbos veiklos (2 kartus per savaitę)
  • Mokytojų dalykininkų veiklos:
   1. Sportas
   2. Šokiai
   3. Muzika
   4. Dailė
   5. Teatras
  Pasirenkamieji būreliai vykstantys nuo 15 val. (neįskaičiuoti į ugdymo mokestį): karate, futbolas, robotika, baletas.
 • Papildomos ugdomosios veiklos
  • Ryto rato metu ugdomi pažintiniai, akademiniai, socialiniai gebėjimai ir svarbiausios XXI a. kompetencijos:
   1. Socialinė
   2. Sveikatos saugojimo
   3. Komunikacinė
   4. Pažinimo
   5. Meninė raiška
  • Darželio ugdymo programa sukurta remiantis Reggio Emilia metodika, atsižvelginat į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ikimokyklinio ugdymo rekomendacijas.

REGISTRACIJA Į

LAUKIAME SMALSIŲ VAIKŲ NUO 2 METŲ   Susitikime gyvai Registracija

LAUKIAME SMALSIŲ VAIKŲ NUO 2 METŲ

  SUSITIKIME GYVAI: Gervėčių g. 4

Registracija