Vaiko raida yra procesas, kurio metu asmenybė vystosi nuo kūdikystės iki savarankiškos pilnametystės. Be abejo, šis lėtas vaikučio virsmas kelia daug klausimų šeimoms, tokių kaip – ar mano vaiko raida yra tinkama? ką turėtų mokėti vaikas tam tikro amžiaus tarpsnio? ar jis jau yra pajėgus suprasti tam tikrus dalykus?

Vaiko augimo etapuose yra labai svarbu atsižvelgti į aspektus, kurie padėtų Jums geriau suprasti savo vaiką ir ką jis turėtų gebėti tam tikro amžiaus tarpsnyje, t.y.: stambioji ir smulkioji motorika, kalba, socialinė branda ir suvokimas. Taigi, į ką vaikas turėtų gebėti atlikti tam tikrame amžiaus tarpsnyje ir į ką atkreipiame dėmesį Gedimino miesto darželyje? 

 

​2-jų metų vaiko raidos gebėjimai

 • bėgti, pašokti nuo žemės, mesti kamuolį į viršų bei lipti laiptais aukštyn statydamas kojas vieną šalia kitos ir nesilaikydamas į turėklus;
 • nukopijuoti vertikalią liniją, sudėti statinį iš šešių kubelių;
 • padėti suaugusiems juos aprengti, o valgant naudotis šaukšteliu.
 • žodynas susideda iš maždaug 50 žodžių. Tačiau vaikai jau vartoja dviejų žodžių frazės, o gestų kalbą po truputį pradeda keisti žodžiai;
 • būdingas „simbolinis“ mąstymas, kuomet daiktai naudojami pavaizduoti objektus, kurių tuo metu nėra (pavyzdžiui, LEGO kaladėlė tampa mašina);
 • informaciją apie aplinką ir jos saugumą šiame etape vaikai renka iš artimųjų reakcijų (pavyzdžiui, mama išsigąsta einančio šuns, tad vaikas šunį suvoks kaip grėsmę keliantį objektą);
 • dažniausiai stebimi „mėgdžiojimo žaidimai“, kuomet yra imituojami tam tikri veiksmai (pavyzdžiui, imituoja, kad miega, dirba ar valgo);
 • moka paguosti kitus (apkabinti, paglostyti).

 

​3-jų metų vaiko raidos gebėjimai

 • Važiavimą triratuku, lipti laiptais žemyn statant kojas vieną šalia kitos bei lipti laiptais aukštyn statant po vieną koją ant laipto ir nesilaikydamas už turėklų;
 • kopijuoti horizontalią liniją, apskritimą, sudeda 10 kubelių statinį;
 • užtikrintai naudojasi įrankiais (šaukštu, šakute), geria iš atviro puodelio, nusiima kojines, batukus, savarankiškai nusirengia;
 • Kalba jau tampa vis labiau suprantama, dominuoja trijų – keturių žodžių sakiniai, o vaikų pasakojimai po truputį tampa nuoseklūs, atsiranda vis daugiau klausimų „kas, kieno, kur, kodėl?“
 • įvardinti bent vieną spalvą, suskaičiuoti bent du objektus, sugrupuoti panašias detalių formas, užbaigti trijų -keturių dalių dėlionę bei palyginti du elementus (pavyzdžiui, didesnis-mažesnis);
 • inicijuoja kontaktą bei žaidimus su bendraamžiais, geba dalintis žaislais – ypač dažni vaidmenų žaidimai (pavyzdžiui, gydytojas, mokytojas);

šiame tarpsnyje vaikai jau supranta taisykles.


​4-ių metų vaiko raidos gebėjimai

 • abiem kojomis pašokti į viršų, lipti laiptais žemyn statant po vieną koją ant laipto, nebesilaikant į turėklus, eiti atbulomis tiesia linija;
 • kopijuoja susikertančias linijas, perkerpa popierių per pusę bei iš kelių dalių nupiešti žmogeliuką;
 • paprastai jiems nėra sunku apsirengti rūbus, kurių nereikia užsegti;
 • gali įvykdyti trijų žingsnių komandas (pavyzdžiui, paimk puodelį, įpilk vandens ir atnešk jį man);
 • geba formuoti sudėtingesnius sakinius, gali papasakoti praeitos dienos įvykius;
 • geba suskaičiuoti bent keturis objektus, supranta priešingybes (pavyzdžiui, didelis – mažas)
 • šiame tarpsnyje vaikai jau supranta, kad aplinkinių mąstymas ir jausmas skiriasi nuo jų pačių, tad jie geba paguosti ir užjausti draugus – atsiranda empatija;
 • spręsdami problemas vaikai paprastai vis dar kalbasi su savimi;
 • jau turi pakankamai socialinių ir emocinių įgūdžių, apibendrina ir supranta taisykles, tad, paprastai, su tokio amžiaus vaikau jau galima konstruktyviai susitarti.

 

​5-ių metų vaiko raidos gebėjimai

 • geba pagauti mėtomą kamuolį, išsilaikyti ant vienos kojos bent 10 sekundžių, laisvai strakalioti;
 • ant popieriaus lapo jau gali nukopijuoti kvadratą, nupiešti sudėtingesnį, dešimties ir daugiau dalių žmogeliuką;
 • gali nuspalvinti figūras „neužeidami“ ant linijų, geba taisyklingai (trimis pirštais) rankoje laikyti rašymo priemonę;
 • darželyje ar namuose paprastai rankos plaunamos ir džiovinamos kruopščiai ir taisyklingai;
 • kalbant su bendraamžiai bei suaugusiais jau gali papasakoti įvykių fragmentus, istorijose atsiranda siužetas, atsiranda būsimasis laikas, o kalba tampa pilnai suprantama aplinkiniams;
 • susiformuoja išankstiniai raštingumo ir skaičiavimo įgūdžiai, tad vaikas jau turi gebėti suskaičiuoti 10 objektų, atpažinti besirimuojančius žodžius, užrašyti savo vardą, įvardinti bent keturias spalvas.
 • socialiniuose santykiuose penkiametis tampa savarankiškesnis, todėl gali žaisti toliau nuo tėvų;
 • darželio, šeimos, visuomenės taisyklės tampa svarbia socialinio funkcionavimo dalimi – po truputį formuojasi moralė.

 

Šie raidos etapai yra nuolat kintantys bei nuolat ugdomi Jūsų vaikui augant, tad labai svarbu individuliai pažvelgti į kiekvieno vaiko sukauptą patirtį, nelyginti tarpusavyje. Jei pastebėtumėte, kad jūsų vaiko raida ilgesnį laiko tarpą nekinta arba sulaukus tam tikro amžiaus ribos, jis neatlieka tam tikrų veiksmų - rekomenduojame kreiptis į specialistus, kurie padės drauge sekti ir įvertinti vaiko raidos pokyčius.