Reggio Emilia ugdymo(-si) filosofija buvo sukurta siekiant atskleisti unikalų požiūrį į ankstyvojo vaikų mokymosi ir ugdymo procesą. Reggio Emilia filosofija kilusi iš Šiaurės Italijos, o jos pradininku laikomas pedagogas Loris Malaguzzi. Pastaruoju metu ši filosofija kartu su savo idėjomis ir vertybėmis laikoma viena geriausių bei labiausiai tinkančių ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymuisi visame pasaulyje. Gedimino miesto darželis taip pat taiko unikalią ir į vaiko prigimtines galias orientuotą Reggio Emilia ugdymo filosofiją.

Kuo ypatingas Reggio Emilia metodas?

Reggio Emilia, Reggio Emilia metodas, Vaikų emocijos, Vaiko raida
Reggio Emilia metodas remiasi šiais pagrindiniais principais:

Vaikas yra centre

Tikime, kad visi vaikai yra gabūs, kompetentingi ir kūrybingi. Skatiname vaikus vadovautis savo interesais, tirti juos supančią aplinką ir išreikšti save. Mes, suaugusieji, tuo tarpu padedame jiems suprasti ir atskleisti jų individualumą ir unikalumą.

Mokytojo vaidmuo

Mokytojas laikomas vaikų įkvėpėju, patarėju ir mokymosi partneriu. Stebėdamas ir dokumentuodamas vaikų darbą, mokytojas skatina vaikus mąstyti, tyrinėti, bendradarbiauti ir kurti. Mokytojas yra pasirengęs kurti įvairiapusišką vaikų mokymosi aplinką ir kartu su vaikais turtinti vaiko patirtį bei žinias.

Vaikų emocijos ir bendravimas tarpusavyje

Vaikai mokosi bendraudami tarpusavyje. Reggio Emilia modelyje daug dėmesio skiriama socialiniam bendradarbiavimui, pažinčiai su emocine raiška. Gedimino miesto darželyje skatiname vaikus dirbti grupėse, projektinėse veiklose ir plėtoti žinias bendraujant su kitais. Vaikų emocijos pasako daug labai daug, tad taikome emocinio ugdymo(-si) programą padedančią vaikams susipažinti ir suvokti savo emocijas.

Vaiko aplinka

Vaiko aplinka yra viena iš svarbiausių jo mokytojų. Vaikas iš aplinkos mokosi taip pat, kaip ir iš tėvų bei mokytojų. Mūsų ugdymo įstaiga suteikia vaikui kūrybišką ir ugdančią aplinką, kurioje jis gali žaisti, tyrinėti gamtą, jos ciklus, šviesos žaismą ir sistemingai mokytis. Taip skatiname mažuosius tyrinėtojus žvelgti į pasaulį globaliau bei sistemingai didiname jų žinių ir interesų kiekį.

Vaiko raida

Mūsų darželyje dokumentuojama vaiko raida. Pedagogai dokumentuoja vaiko mintis. Vaikai yra įkvėpti savo idėjas išreikšti įvairiais būdais – nuo fotografavimo iki rašymo, tapymo, piešimo, konstravimo, lipdymo, muzikavimo, scenos meno subtilybių. Vaikai naudoja daugybę skirtingų būdų savo mintims ir jausmams perteikti bei išreikšti, tad mes siekiame, kad jiems tai taptų natūralia priemone bendrauti, atrasti ir pažinti.

Gedimino miesto darželis siekia, kad vaikai būtų skatinami tyrinėti pasaulį ir aplinką esančią šalia jų, mokytųsi bendrauti, išreikšti savo emocijas ir pastebėti kitų ne tik kalba, bet ir menu, judesiu bei žaidimu.