Darželio aplinka vaidina pagrindinį vaidmenį Reggio Emilia įkvėptoje ikimokyklinio ugdymo programoje. Loris Malaguzzi, Reggio Emilia požiūrio įkūrėjas, darželio grupės aplinką vertina kaip „gyvą organizmą, bendrų santykių tarp vaikų, mokytojų ir tėvų vietą. Pasaulį, kuris yra gyvas, svetingas ir autentiškas“. Gedimino miesto darželyje kuriant grupių aplinką atsižvelgiama į Reggio Emilia ugdymo sistemos elementus ir suvokiama, kad aplinka turi itin daug įtakos kuriant sėkmingą Reggio įkvėptą programą, todėl ji dažnai vadinama „trečiuoju mokytoju“.

 

Reggio Emilia ugdymo sistemos aplinkos elementai

Kai kalbama apie vaiko ugdymą, norima užtikrinti, kad vaikai patektų į geriausią jiems skirtą aplinką, kurioje būtų kuo daugiau galimybių mokytis. Vaikai mokosi skirtingais lygiais ir skirtingais būdais. Ne kiekviena aplinka yra palanki vaikui. Vis dėlto Reggio Emilia pedagogika puikiai subalansuota ir tinkama darželinukui. Reggio Emilia aplinka laikoma pagrindine mokymosi proceso dalimi.


Socialinis mokymasis

Loris Malaguzzi - garsusis Reggio Emilia (Italija) ikimokyklinių įstaigų įkūrėjas ir direktorius - paskatino pedagogus žiūrėti į ankstyvojo amžiaus vaikus kaip į gebančius ir kompetentingus mokinius socialinėje aplinkoje. Jis pabrėžė, kad socialinis mokymasis yra svarbesnis už pažintinį vystymąsi. Dėl šio socialinio mokymosi veiksnio Malaguzzi daugiausia dėmesio skyrė aplinkai, kuri ugdymo procese atlieka svarbų vaidmenį.

 

Atviras bendravimas ir bendradarbiavimas

Reggio Emilia metodikoje aplinka apibrėžiama kaip "trečiasis mokytojas". Taip yra todėl, kad ji leidžia vaikams tyrinėti pasitelkiant savo pomėgius, atvirai bendradarbiauti su kitais vaikais ir mokytis iš patirties grupėje ir už jos ribų. Reggio Emilia grupė yra labai jauki ir estetiška. Mokytojai semiasi įkvėpimo iš bendruomenės, savo ir vaikų kultūrų, gamtos ir pripildo grupę natūraliomis, spalvingomis ir naudingomis medžiagomis - nuo muzikos instrumentų iki kriauklių, šakelių, samanų, sliekų, skruzdžių laboratorijų. Gedimino miesto darželyje Reggio Emilia įkvėptos grupės sukurtos taip, kad per žaidimą skatintų vaikų kuriamus santykius, bendravimą ir bendradarbiavimą. Kiekvienoje grupėje apgalvotai naudojamos medžiagos, skatinančios kūrybiškumą, apgalvotą išteklių vartojimą, problemų sprendimą, eksperimentavimą, tyrinėjimą ir atvirą žaidimą.

 

Individualūs vaiko poreikiai

Atvira mokymosi aplinka taip pat suteikia lankstumo, todėl mokytojai gali geriau atsižvelgti į individualius kiekvieno Gedimino miesto darželio grupės vaiko poreikius. Kai vaikui suteikiama galimybė pačiam ką nors tyrinėti, ypač gamtoje, jis gali daugiau laiko skirti ir sužinoti apie tyrinėjamą objektą ar sąvoką. Mokytojas gali paprašyti ir paskatinti smalsų darželinuką nupiešti paveikslėlį tyrinėjamam objektui apibūdinti arba suvaidinti jausmą, kurį jis sukelia, pasitelkdamas vaidmenų žaidimą. Gedimino miesto darželyje veiklų galimybės yra neribotos, kai atveriate duris nevaržomam tyrinėjimui ir atrandate ugdomąją žaidimo galią.

 

Vaikams laisvė kurti

Gedimino miesto darželyje Reggio Emilia stiliaus grupė dažniausiai įrengiama taip, kad atspindėtų kultūrą, kurioje gyvena vaikas. Šviesos, skaidrumo ir natūralių medžiagų elementai sukuria estetinį grupės įvaizdį ir jaukumą. Vaikams suteikiama galimybė naudotis mokymosi priemonėmis (pavyzdžiui, knygomis, kreidelėmis, kaladėlėmis, gamtine medžiaga), tačiau grupės išplanavimas ir stilius grindžiamas nuostata, kad vaikai turėtų būti įkvėpti patys vadovauti savo mokymuisi. Taip pat yra tam tikra laisva erdvė, kurioje vaikai gali pabūti vieni, tyrinėti knygas, atsipalaiduoti ir laisvai judėti, kai to norisi, pavyzdžiui, šokti, muzikuoti ar žaisti situacinius, vaidmenų žaidimus. Reggio Emilia grupėje nėra paskirtų vietų. Ši koncepcija skatina organiškas tyrinėjimo ir bendravimo galimybes ir suteikia mažiesiems mokiniams tikrą mokymosi džiaugsmą.