„Reggio Emilia ikimokyklinio ugdymo įstaigose kiekvienas vaikas laikomas be galo gabiu, kūrybingu ir protingu. Mokytojo darbas yra palaikyti šias savybes ir tinkamais būdais mesti iššūkį mokiniams”. Ši Louise Boyd Cadwell frazė nuskambėjo lapkričio mėnesį vykusiuose Reggio Emilia penkių dienų mokymuose Italijoje, Internazionale Loris Malaguzzi centre.

Mokymų tikslas – supažindinti besidominčius edukatorius su Reggio Emilia filosofijos ištakomis ir svarbiausiais jos akcentais. Mokymai pritraukė daugiau kaip tūkstantį susidomėjusių mokytojų, koordinatorių ir vadovų, kurie ieško efektyvių būdų, skatinančių žvelgti į ikimokyklinį ugdymą kitaip, taip pat geriau suprasti vaikų poreikius ir interesus.

Aplinka, kuri ugdo

Reggio Emilia ugdymo filosofija atkreipia dėmesį į vaiką supančios aplinkos, kaip trečiojo mokytojo, svarbą. Aplinka skatina vaikus tyrinėti supantį pasaulį, pažinti save, savo ir kitų emocijas. Mokymuose dalyvavusi Gedimino miesto darželio ikimokyklinio ugdymo kokybės vadovė Daiva Gerdzevičienė sako, kad būtent tinkama aplinka suteikia vaikams galimybes tyrinėti pasaulį pasitelkiant savo pomėgius, atvirai bendradarbiauti su kitais vaikais ir mokytis iš patirties grupėje bei už jos ribų.

D. Gerdzevičienė dalinasi pagrindiniais Reggio Emilia ugdymo filosofijos principais, kuriuos išgirdo lankydamasi du mokymų centrus, taikančius šią filosofiją, vienas jų – žymaus italų rašytojo Gianni Rodari centras:

1. Reggio aplinkoje augantys vaikai yra aktyvūs žinių kaupėjai, todėl jie skatinami būti tyrinėtojais. Patirtinis ugdymas vyksta per kuriamus projektus, kur vaikai turi galimybę aktyviai dalyvauti, tyrinėti ir kvestionuoti įvairius dalykus, reiškinius. Daug dėmesio skiriama socialiniam vaikų, kaip bendruomenės, vystymuisi ir jų santykiams su kitais vaikais, jų šeimomis ir mokytojais.

2. Kiekvienas vaikas laikomas be galo gabiu, kūrybingu ir protingu. Mokytojo darbas yra palaikyti šias savybes ir tinkamais būdais mesti iššūkį mažiesiems tyrinėtojams.

3. Vaikams suteikiama tam tikra mokymosi krypties kontrolė.

4. Vaikai mokomi per multisensorinius pojūčių sukurtą patirtį – matymą, lietimo, judėjimo, klausymą ir girdėjimą.

5. Vaikams suteikiama begalė saviraiškos būdų, o pati filosofija pagrįsta vaiku ir įgyvendinama pagal jo pomėgius.

Mokytojas – vaiko provokatorius

Ikimokyklinio ugdymo kokybės vadovė pastebi, kad Italijoje aplankytos ugdymo įstaigos skiriasi nuo mūsiškių savo išplanavimu, kuris vos įžengus pro duris panardina į patyriminę kelionę. Čia naudojama daug skirtingų aplinkos detalių – natūralių medžiagų, antrinių žaliavų, žaislų detalių, lauko gėrybių, šviesų ir skirtingų formų. Visa tai pritraukia vaiko dėmesį ir sukuria norą tyrinėti. Šiuo požiūriu, mokytojas, naudodamas aplinkos elementus, yra tarsi vaiko dėmesio provokatorius. Klasės daug kur primena laboratorijas, kur taikomas kritinis mąstymas, kuomet skatinama mąstyti kitaip, ieškoti skirtingų būdų klausimų sprendimui.

Santykis su maistu per multisensorinius pojūčius

D. Gerdzevičienė pamini, kad mokymuose dėmesys skirtas ir santykiui su maistu bei stalo etiketui. Be abejonės, visi žinome, kad italai turi išskirtinį santykį su maistu, į jį žvelgia su pagarba, supratimu, laikydami tai meno forma. „Edukacinės veiklos apie tai, kaip gaminti sveiką ir skanų maistą yra organizuojamos ir tėvams. Virtuvė betarpiškai bendrauja ir su vaikais, kurie gali juos bet kada aplankyti ir klausti įvairių klausimų. Maistas čia pajaučiamas per multisensoriką – paimi daržovę, tyrinėji ją, uostai, ragauji, kuri įvairias moduliacijas su audiniais.“

Ateljė – meno ir mokslo erdvė

Aplankytuose centruose pagrindinis akcentas – ateljė. Ateljė Reggio Emilia praktikoje užima ypatingą vietą, nes tai ne tik dažai, popierius, pieštukai, bet ir gausa kūrybinių priemonių, tai – santykio kūrimo ir mąstymo būdo vieta. Tai erdvė, kur susijungia suaugusiojo ir vaiko partnerystė. Ateljė erdvės orientuotos į vaikų kritinį mąstymą, bendradarbiavimą ir aktyvų dialogą - skatina save išreikšti per įvairias kūrybines veiklas, kurios apima šokį, teatrą, muziką, dailę, žaidimą ir tyrinėjimus.

Veiklos pagal Reggio Emilia principus

Gedimino miesto darželyje taikomi Reggio Emilia ugdymo principai, kurių pagrindu organizuojamos patyriminės veiklos bei vaikų bendravimą ir bendradarbiavimą skatinantys žaidimai. Mokymuose įgytos žinios leidžia atrasti naujus aplinkos elementus, kurie dar labiau prisideda prie vaikų noro tyrinėti supantį pasaulį.  Į kasdienes veiklas taip pat įtraukiami ir papildomi užsiėmimai apie stalo etiketą bei požiūrį į maistą.