Maži vaikai iš prigimties yra smalsūs, jiems kyla daug klausimų apie juos supantį pasaulį, todėl jie nori išsiaiškinti, kaip viskas veikia. Tyrimai rodo, kad iki 7 metų amžiaus dauguma vaikų turi susiformavusį teigiamą arba neigiamą požiūrį į gamtos mokslų ugdymą, kuris išlieka visą gyvenimą. Svarbu pasinaudoti šiuo įgimtu smalsumu ir kuo anksčiau pradėti ugdyti vaikų entuziazmą moksliniams atradimams. Gedimino miesto darželio veikla, kurioje vaikai dalyvauja tiek fizinio, tiek protinio vystymosi požiūriu, yra labai svarbi. Meninė, mokslinė, sportinė ar gamtos veikla gerina vaikų pažintinius gebėjimus ir didina jų pasitikėjimą savimi.
Gamtamokslinis ugdymas darželyje padeda vaikams geriau pažinti aplinką, kurioje jie gyvena, ugdo analitinį mąstymą, kūrybiškumą, problemų sprendimo ir įveikimo įgūdžius. 
 

GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS SKATINA KITAS VAIKŲ KOMPETENCIJAS

 
Vaikai mokosi eksperimentuodami. Gedimino miesto darželyje vaikai dalyvaudami gamtamokslinėje veikloje išmoksta mokslinio mąstymo metodų. Darželio pedagogai skatina vaikus suprasti juos supantį pasaulį ir įgyti tam tikrą supratimą, kaip viskas veikia, pavyzdžiui, kaip atsiranda elektra, kodėl bėga vanduo.
 
Gerėja stebėjimo įgūdžiai. Vaikai mokosi analizuoti, apibendrinti ir susisteminti informaciją ryto veiklos metu bei IKT projektinėse veiklose. Gedimino miesto darželyje vaikai aiškinasi ir technologijų pagalba stebi  žemės drebėjimus, ugnikalnius, nuošliaužas ir cunamius.   
 
Darželyje vaikai įgyja žinių apie kasdieniniame gyvenime naudojamas medžiagas bei jų savybes. Mokslas yra mūsų kasdienio gyvenimo dalis. Gedimino miesto darželyje viską, ką vaikai daro ir su kuo susiduria, yra mokslas, žaidžiant kamuoliu, auginant sodą, augalus, stebint lietaus, sniego kritulius.
 
Su gamtos mokslais susijusi veikla ne tik padeda vaikams išsiugdyti teisingus mąstymo metodus, bet ir padeda sėkmingai mokytis mokykloje, tobulėti ir plėsti žinių įgūdžius.
 
Gamtamokslins ugdymas stiprina vaikų smalsumą, leidžia vaikams kurti ir konstruoti teisingus klausimus. Taip pat didina norą mokytis, tyrinėti, drąsiai išsakyti savo nuomonę bei pritaikyti kompiuterinius įgūdžius. 
 
Gamtamokslinis ugdymas padeda vaikams ugdyti kalbą, turtina sąvokų įgūdžius, mokslinių terminų žodyną. Darželyje su vaikais kalbama apie gamtos mokslus tiek išvykose, pavyzdžiui, kelionėje į edukaciją, muziejų ar parką, tiek ryto veiklų metu.
 
Eksperimentuodami vaikai lavina akių ir rankų koordinaciją. Gedimino miesto darželyje daug dėmesio skiriama matavimams, svėrimui, lyginimui, eksperimentų užrašymui ir netgi informacijos perkėlimui į išmanius įrenginius. 
 
0-6 metų amžiaus vaikų dalyvavimas gamtinėje veikloje ar gamtos mokslų dirbtuvėse leidžia lavinti motorinius įgūdžius: konstruoti lesyklėles, sodinti medelius, šluoti lapus, grėbti šakeles, kurti statinius iš dėžių, kėdžių. 
 
Dalyvaudami gamtamoksliniuose užsiėmimuose vaikai darželyje turi galimybę lavinti savo socialinius įgūdžius: bendravimo, bendradarbiavimo, darbo komandoje, atkaklumą taip pat analitinius, samprotavimo ir problemų sprendimo įgūdžius. 
 
Kultūros, meno, mokslo, gamtos ar sporto užsiėmimai, kuriuose dalyvauja vaikai, prisideda prie jų pasitikėjimo savimi, nes leidžia jiems atskleisti savo talentus, stiprybes ir tobulintinas sritis.
 
Vaikai, kurie mokosi kelti probleminius klausimus įvairiomis temomis, išmoksta kitaip pažvelgti į problemas, su kuriomis susiduria.
 
Taip pat didėja vaikų gebėjimai gamtos ir tiksliųjų mokslų srityje: darželyje pedagogai savo pavyzdžiu skatina vaikus rūpintis artimiausia aplinka, gamta, kiemu, lesinti paukščius, rinkti įdomius akmenis, šakeles. Taip pat skatina vaikus rastus daiktus klasifikuoti, lyginti, daryti išvadas.